Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 1 - 2018

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 1 Data zajęć Tematyka zajeć
03.02.2018 Zapisy do szkoły
Konsultacje z nauczycielami
10.02.2018 Normalne lekcje
17.02.2018 Normalne lekcje
24.02.2018 Normalne lekcje
03.03.2018 Normalne lekcje
10.03.2018 Normalne lekcje
17.03.2018 Normalne lekcje
Konkurs pisanek
24.03.2018 Skrócone lekcje
Święcenie pokarmów
31.03.2018 Brak zajeć - Przerwa Świąteczna
07.04.2018 Zakończenie nauki w Termie 1
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook